Kristus medzi nami!

MODLITBY ZA UZDRAVENIE A OSLOBODENIE + požehnanie liekov

Najbližšie modlitby za uzdravenie a oslobodenie budú v piatok, 2.12.2022. 

Príď načerpať nové duchovné sily v tomto náročnom čase a dovoľ Ježišovi Kristovi, aby bol tvojím pokojom, silou a vysloboditeľom, lebo On povedal: ,,Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

MIKUKÁŠSKE BALÍČKY + MIKULÁŠKY PROGRAM 6.12.2022

Ak by ste chceli pre svoje deti mikulášsky balíček, ktorý dostanú od sv. Mikuláša počas mikulášskeho programu v našej farnosti, môžete sa nahlásiť v sakristii. Cena balíčka je 2 eurá. 

Povzbudzujeme rodičov, aby povzbudili svoje deti (zvlášť prvoprijímajúce), aby sa zúčastnili aj prípravy na pekný mikulášsky program. Bližšie info je u o. kaplána. 


DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ŽENY, 9.-10.12.2022

Pozývame všetky ženy a matky na duchovnú obnovu pre ženy, ktorú bude viesť už mnohým známa sr. Benediktína z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Táto duchovná obnova môže byť vhodnou príležitosťou zastaviť sa na chvíľu a v tomto predvianočnom čase načerpať nových síl, otvoriť svoje srdce pre Boží pokoj a pripraviť si izbičku svojho srdca na narodenie Ježiša Krista. Srdečne môžete pozvať aj svojich príbuzných a známych.


SVIATOSŤ ZMIERENIA

Spovedáme každý deň POL HODINU PRED SVÄTOU LITURGIOU, alebo v inom čase po vzájomnej dohode. 

Aj keby boli tvoje hriechy tie najtemnejšie a najzvrátenejšie, nech by ich bolo toľko, koľko je piesku na mori, všetky sa rozplynú ako malá kvapka v mori Božieho milosrdenstva, ktoré ťa vo sviatosti zmierenia túži zaplaviť. Neboj sa! On ťa čaká, aby sa zmiloval nad tebou a tvojmu srdcu daroval skutočný pokoj! 

On zmyl tvoje hriechy a do morských hlbín zahodil všetky tvoje viny (Mich 7,19)