Muži kvôli tomu, aby si zarobili na živobytie, zabúdajú žiť... 

Ty môžeš žiť ináč.


ČO SA DOZVIEŠ NA TEJTO STRÁNKE?

1. ČO NIE SÚ MODLITBY OTCOV 2. HISTÓRIA MODLITBY OTCOV 

3. MODLITBY OTCOV - STROPKOV 4. SVEDECTVÁ MUŽOV Z MODLITIEB OTCOV ZO STROPKOVA

5. POVZBUDENIE PRE MUŽA - ČO SÚ MODLITBY OTCOV


ČO NIE SÚ MODLITBY OTCOV?

     Modlitby otcov nie sú stretnutím dokonalých mužov. Máme svoje problémy, máme svoje strachy a stále bojujeme so svojimi slabosťami. Spoločne sa však učíme dôverovať Bohu ako Otcovi a odovzdávať mu veci v našom živote, ktoré sami nezvládame. Vlastne, učíme sa pravde, že bez neho NEMôŽEME  UROBIŤ NIČ. Chceme dovoliť Bohu, aby bol našou jedinou SILOU. On ako Otec chce byť vo všetkom s nami - so svojimi synmi. Keď odovzdávame svoje starosti Bohu, zažívame, ako odchádza utrápenosť a ťažoba a prichádza odpočinok a úľava z toho, že to nestojí na nás a že naša hodnota nestojí na tom, čo všetko dokážeme a stihneme. Môžeme si dovoliť byť slabými, nevládať, nevedieť a predsa mať istotu, že to neuberá na našej mužskosti a sile. Spoločne sa učíme, že tým najväčším darom pre naše rodiny a deti nie sú peniaze, ale naša láska, naša prítomnosť a čas, ktorý im venujeme.  

,,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."

Mt 11, 25-30


HISTÓRIA MODLITIEB OTCOV

     Modlitby otcov je medzinárodné hnutie zložené z malých modlitbových skupiniek otcov, ktorí sa modlia za svoje deti, manželky a seba navzájom. Hnutie vzniklo z iniciatívy diakona Maurice Williamsa v Anglicku. Hlavným prvkom spirituality týchto skupiniek je hľadanie Božej vôle v životoch otcov a úplné odovzdanie sa do Božích rúk. Modlí sa z brožúrky, ktorá je určená na tento účel. Brožúrka je na celom svete rovnaká a je symbolom našej jednoty. Modlitby v skupinkách sú jednoduché a pozostávajú zo spoločnej modlitby, čítania Božieho slova a odovzdávania blízkych do Božej lásky.

Bližšie info o Modlitbách otcov a brožúrku Modlitby otcov si môžeš pozrieť na týchto odkazoch:


MODLITBY OTCOV - STROPKOV

      Verím tomu, že na vzniku spoločenstva Modlitby otcov v našej farnosti majú veľkú zásluhu ženy a matky zo spoločenstva Modlitby matiek, ktoré vznikli oveľa skôr ako Modlitby otcov. Pamätám si, ako za mnou prišli tieto ženy a povedali mi, že sa vo svojich skupinkách začnú modliť za to, aby v našej farnosti vznikli Modlitby otcov. A asi do dvoch rokov za mnou prišla skupina mužov, ktorí mi povedali, že by sa chceli spoločne modliť.

      A tak 13. januára 2017 sme pozvali koordinátorov Modlitieb otcov, ktorí zavítali do našej farnosti, aby nám predstavili spoločenstvo Modlitby otcov a aby viedli naše prvé modlitby.

o. Slavomír

      Teraz sa pravidelne stretávame na spoločných modlitbách v skupinke 15-20 mužov, vždy vo štvrtok po svätej liturgii. V letnom období sa stretávame o 19.15 hod. a v zimnom období o 18.15 hod. Okrem pravidelných modlitieb sa snažíme budovať vzťahy spoločne stráveným časom oddychu alebo na duchovných obnovách. 

     Chceme povzbudiť každého muža a otca - tešíme sa na teba! Nie sme uzatvorená skupina, ale stále sa tešíme z mužov, ktorí zavítajú medzi nás. Byť v tomto spoločenstve neprináša žiadne záväzky a ani nutnosť pravidelnej účasti. Sú vítaní aj muži, ktorí sú kvôli turnusom, práci či iným povinnostiam schopní prísť len raz za čas. 


SVEDECTVÁ MUŽOV Z MODLITIEB OTCOV - STROPKOV

Modlitby otcov mi dávajú pokoj, vždy sa ukľudním a prídem na tie pravé myšlienky. Ľahšie prežívam ťažkosti a som povzbudením pre svoju rodinu a okolie. Vďaka Bohu, že mi ukázal také spoločenstvo.

Marek

Teším sa na každé stretnutie, lebo na ňom môžem povedať, čo ma trápi, môžem prosiť za moje potreby a tiež ďakovať nášmu Otcovi za dar života.

Jozef

Modlitby otcov ma učia, ako sa modliť a chváliť Pána Boha.

Miloš

Modlitby otcov je spoločenstvo živej Cirkvi, mužov, ktorí putujú, hľadajú Krista a chcú, aby ich rodiny boli pod Božou ochranou.

Marek

Spiritualita Modlitieb otcov ma naučila nebyť egoistický, nepoučovať ľudí, ak to nechcú a pod.

Jaro

Modlitby otcov mi dávajú pokoj do srdca, uvedomenie, že som milovaným synom a že Ježiš je Kráľom môjho života.

Modlitby otcov uvoľňujú napätie, ktoré je vo mne. Cítim pokoj a zároveň sa teším na každé modlitby. Verím, že cez moje modlitby sa zlepšil zdravotný stav mojej manželky.

Jozef


Ty si môj milovaný syn,

v ktorom mám zaľúbenie

                         S láskou

Tvoj Otec


Modlitby otcov je pre mňa nová cesta hľadania Boha. Pri modlitbách, prosbách, chválach a čítaní Božieho slova pociťujem pokoj, pokoru a potrebu byť lepším.  Muži a otcovia, pridajte sa!

Ján