Kňazi:

Farár (dekan): 

Mgr. Slavomír Tarasovič

Telefón: 0911 912 534


Kaplán: 

Mgr. Mário Buraľ

Telefón: 0910 842 907

Adresa:

Gréckokatolícka cirkev,

FARNOSŤ STROPKOV - BISKUPA HOPKA

Jilemnického 9, 091 01 Stropkov


IČO: 42 231 108 DIČ: 2023296836


Pevná linka: 0901 909 019

Mail: stropkov.hopko@grkatpo.sk


Ak máš túžbu podporiť rozvoj nášho chrámu,

môžeš to urobiť svojím milodarom osobne

alebo prevodom na farský účet:


VÚB: SK15 0200 0000 0032 9288 1957

ĎAKUJEME ZA POMOC!


Ako sa k nám dostanete: