"Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody." /Jn 7,37-39/


     Ježiš rozumie tvojmu smädu po pokoji, pocite bezpečia a odpočinku. Ježiš rozumie tvojmu smädu po láske a prijatí. On vidí, aké to máš v živote často ťažké, a ako ťa ubíjajú okolnosti života, v ktorých žiješ. Chceš byť silný, ale často nevládzeš. Chceš žiť lepší život a nevieš ako. On vidí, ako bojuješ so strachom. Neboj sa, On ťa nesúdi. Pred ľuďmi chceš byť silný, aby ťa neodmietli, ale pred Bohom sa nemusíš skrývať. Pred ním môžeš byť taký, aký si.  Chce ti dať zažiť, že je tu pre teba. Aj o tvojej ťažkosti ti hovorí: ,,Poď ku mne ty, ktorý sa namáhaš a si preťažený, a ja ti dám ODPOČINÚŤ."    

       V ťažkostiach života nie je dobré byť sám. A ani svoju vieru nedokážeš žiť osamote, lebo tento svet ťa samého ,,prevalcuje". Preto ti v tejto sekcii ,,NAČERPAJ" ponúkame možnosť, kde môžeš načerpať a nabrať silu nevzdať to a ísť ďalej. Nájdeš tu ponuku na Modlitby matiek, Modlitby otcov a rôzne spoločné modlitby, ktoré ti dajú zažiť, že nie si na svoje ťažkosti sám. 

     To najcennejšie, čo ti Cirkev ponúka, sú však SVIATOSTI. Každá sviatosť je osobným dotykom Boha v tvojom živote. Je to samotný život Boha v tebe. Nič mocnejšie, nič zázračnejšie, nič uzdravujúcejšie ako sviatosti neexistuje. Sviatosť zmierenia a Eucharistia robia aj dnes zázraky a menia životy ľudí. A môžu zmeniť aj ten tvoj. 


             Milovaný, Boh ťa chce naučiť, že pokoj a šťastie, po ktorom tak v živote túžiš, nestojí len na zdraví, peniazoch, práci, ľuďoch alebo plánoch, ktoré ti vychádzajú. To všetko je dnes tu, ale zajtra tu už byť nemusí. Ak sa sústredíš len na tieto veci, budeš stále POD TLAKOM A V STRACHU, aby si ich nestratil a neprišiel o ne. Tvoj Nebeský Otec ťa chce naučiť, že JEDINÚ ISTOTU A PRAVÝ POKOJ nájdeš iba v Ňom a nie vo veciach tohto sveta. On je stále pri tebe - nevezme ti ho ani choroba, ani bolesť, ani zlí ľudia a ani smrť. Preto žalmista hovorí:

,,Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím." Ž 4,8

Hovorím Pánovi: ,,Ty si môj Pán. Pre mňa NIET ŠŤASTIA BEZ TEBA." Ž 16,2

      Spoznať a celým srdcom prijať túto pravdu prináša odpočinok a pokoj, po ktorom tak túžiš. Zameraj sa celým srdcom na Boha! Dovoľ, aby sa mohol o teba starať, dovoľ, aby bol on tvojou jedinou silou, dovoľ, aby sa na tebe mohol prejaviť celý víťazný život Ježiša Krista, ktorý môžeš žiť skrze jeho Ducha, ktorý žije v tebe. Ježiš žil víťazný život, aj keď prechádzal cez ťažkosti, bolesť a nenávisť ľudí, pretože bol celým srdcom zameraný na Otcovu lásku. A táto láska má moc aj teba preniesť cez čokoľvek.

Chcem ťa povzbudiť: 

S TÝM, ČO ŽIJEŠ, NEMUSÍŠ OSTAŤ SÁM! PRÍĎ A NAČERPAJ!