- Prosba o pomoc: Chceli by sme vás poprosiť o pomoc vo forme milodaru pre potreby chrámu, pretože kvôli zatvoreným chrámom zažívame totálny výpadok finančnej pomoci, ktorú sme získavali cez zvonček, či zbierky na chrám. Vaše milodary budú použité čisto na potreby chrámu (nie pre kňaza), na zabezpečenie liturgických potrieb pre bohoslužobné slávenia, či na skrášlenie a úpravu okolia chrámu, do ktorej sa chceme v novom roku pustiť.

Váš milodar môžete vhodiť buď do pokladničky v chráme pri súkromnej modlitbe, alebo prevodom na náš farský účet: SK15 0200 0000 0032 9288 1957.

Ďakujeme vám, že ani v tejto náročnej chvíli nezabúdate na Boží príbytok a vďaka vašim milodarom ho robíte krajším.