Kristus medzi nami!

Od piatka, 23.9. pozývame všetky ženy a matky (nielen) zo spoločenstva Modlitby matiek na TROJDNIE spoločných modlitieb, prosieb, odprosenia, ale aj chvál za všetko, čo Boh robí v našich životoch. Pretože láska matiek premieňa svet. Tešíme sa na teba!


KURZ ALFA JE PRE VEĽKÝ ZÁUJEM UZAVRETÝ PRE ĎALŠÍCH ZÁUJEMCOV! VERÍME, ŽE SA NÁM HO PODARÍ ZORGANIZOVAŤ AJ NA BUDÚCI ROK.


SVIATOSŤ ZMIERENIA

Spovedáme každý deň POL HODINU PRED SVÄTOU LITURGIOU, alebo v inom čase po vzájomnej dohode. 

Aj keby boli tvoje hriechy tie najtemnejšie a najzvrátenejšie, nech by ich bolo toľko, koľko je piesku na mori, všetky sa rozplynú ako malá kvapka v mori Božieho milosrdenstva, ktoré ťa vo sviatosti zmierenia túži zaplaviť. Neboj sa! On ťa čaká, aby sa zmiloval nad tebou a tvojmu srdcu daroval skutočný pokoj! 

On zmyl tvoje hriechy a do morských hlbín zahodil všetky tvoje viny (Mich 7,19)