KRISTUS MEDZI NAMI!

Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej. Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda." A Duch i nevesta volajú: "Príď!" Aj ten, čo počúva, nech volá: "Príď!" Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.  Jn 22, 12-17


CELODENNÁ ADORÁCIA PRED NASJVÄTEJŠOU EUCHARISTIOU

CHRÁM OTVORENÝ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 - 18.00 HOD.

Milovaní, od pondelka, 19.4. bude náš chrám vďaka novým dverám v predsieni chrámu otvorený od 8.00 hod. až do 18.00 hod. Takto sa bude môcť každý, kto prechádza okolo, zastaviť na krátku modlitbu a v tichu sa ponoriť do lásky a pokoja, ktoré vychádzajú zo srdca Najsvätejšej Eucharistie. 

Našou túžbou je, aby mal každý človek možnosť prísť načerpať milosť pokoja a sily, ktorá vyžaruje z Ježišovho eucharistického srdca a nechal sa preniknúť všetkou jeho nehou a láskou, ktorou Ježiš túži obdarovať každú dušu a zvlášť úbohých hriešnikov.

Tešíme sa, že sa aj v našom chráme bude môcť naplniť túžba Ježišovho srdca, keď povedal: ,,Ako túžim po tom, aby moje chrámy boli otvorené! Otvorte dvere mojich posvätených chrámov a dôverujte mi, že ich naplním tými, ktorí sa budú klaňať v duchu a pravde!

Kto často prichádza ku mne v Najsvätejšej sviatosti, zistí, že je so mnou spojený neprelomiteľným putom lásky. Sám na vlastnej skúsenosti uvidí, že mu prinášam úľavu v súžení, že nesiem jeho bremená spolu s ním a že nikdy, ani na okamih, nie je opustený, alebo ponechaný osamote."

SVIATOSŤ ZMIERANIA A EUCHARISTIA

Povzbudzujeme ťa k vykonaniu si dobrej svätej spovede, zvlášť, ak si kvôli pandémii nebol na spovedi už dlhší čas. Žijeme veľmi vážnu dobu a preto je veľmi dôležité mať svoju dušu v milosti posväcujúcej - teda bez ťažkého hriechu. Ježiš je pripravený zahrnúť ťa svojím nekonečným milosrdenstvom - nech by si bol hoc aj tým najhorším hriešnikom a tvoje hriechy tie najzvrátenejšie a najstrašnejšie - v mori Božieho milosrdenstva budú ako maličká kvapka, ktorá sa rozplynie v nekonečnom Božom prijatí a láske.

NOVÉ!

V sekcii Fotogaléria sme pridali nové albumy v ktorých nájdeš napr. rozlúčku s o. kaplánom Jozefom, fotky s našim novokňazom o. Marekom, či slávnostnú prísahu našich nových členov ekonomickej rady farnosti a pastoračnej rady farnosti.


          KATECHÉZY - ŽIVOT Z LITURGIE

Katechézy Život z liturgie budú vždy vo ŠTVRTOK o 18.45 po večernej svätej liturgii.

Blažený Vasiľ Hopko je známy ako biskup milujúci krásu byzantského obradu, skrze ktorý sa nám udeľuje odpustenie hriechov a nový Kristov život. Pre hlbšie poznanie byzantskej liturgie, večierne, utierne a iných aspektov praktického kresťanského života podľa spirituality kresťanského Východu ťa pozývame na katechézu s názvom "Život z liturgie", ktorá sa uskutoční po večerných svätých liturgiách pravidelne každý štvrtok. Ak by si mal nejaké nejasnosti a otázky ohľadne slávenia, symbolov, alebo úkonov počas liturgických slávení, na týchto stretnutiach dostaneš na svoje otázky odpovede. Tešíme sa na teba! 


PREDNÁŠKY A CHVÁLY SPOLOČENSTVA DVAJA-TRAJA V KRISTOVI

Ak by si sa chcel duchovne povzbudiť a zažiť aspoň kúsok z atmosféry Modlitieb chvál Spoločenstva Dvaja - Traja v Kristovi, ponúkame ti link kde nájdeš nahrávky z prednášok, ktoré odzneli na týchto chválach. Je to nová služba tohto spoločenstva tým, ktorí sú hladní po počúvaní Božieho Slova. Prednášky sa budú postupne dopĺňať. Viac info nájdeš na stránke dvajatraja.sk

Pre výber a počúvanie inej prednášky klikni na tento odkaz: