Kristus medzi nami!

OZNAM

Na základe nových opatrení vlády sa navyšuje počet veriacich v chráme na svätej liturgii z 30 účastníkov na 100. Zároveň už nie je potrebné nechávať svoje kontaktné údaje v chráme. 

Prosíme vás aj naďalej o dodržiavanie všetkých epidemických opatrení: respirátor na tvári, dezinfekcia rúk, rozostupy medzi sebou v laviciach a v rade na sväté prijímanie.

Tešíme sa na vás!


Podávanie Eucharistie + individuálna pastoračná služba

Ak niekto z nezaočkovaných má túžbu prijať v tomto období Eucharistiu, môže prísť po skončení svätej liturgie, alebo sa môže dohodnúť na inom čase s kňazom. Zároveň chceme povzbudiť všetkých tých, ktorí majú v tomto období obavy prichádzať do chrámu, že je tu pre nich možnosť individuálnej pastoračnej služby - neváhajte nám zavolať a môžeme sa dohodnúť na vyslúžení sviatosti zmierenia, Eucharistie, alebo na duchovnom rozhovore podľa vašej potreby. Nenechajte si ukradnúť v tomto čase posilu a pokrm pre svoju dušu! Ježiš je tu pre teba aj v tomto náročnom čase. 


MILODAR NA CHRÁM - PROSBA O POMOC

Keďže kvôli pandémii máme obmedzené možnosti aj v oblasti milodarov, chceli by sme ťa poprosiť o tvoju pomoc vo forme milodaru na podporu a chod nášho chrámu. 

Môžeš tak urobiť aj naskenovaním tohto QR KÓDU, po ktorom stačí zadať už len sumu, ktorou by si chcel prispieť na náš chrám. 

Tiež je možné prispieť aj prevodom na účet farnosti:

VÚB: SK15 0200 0000 0032 9288 1957

                                                         Vopred ti ďakujeme za pomoc!


SVIATOSŤ ZMIERENIA

Spovedáme každý deň POL HODINU PRED SVÄTOU LITURGIOU, alebo v inom čase po vzájomnej dohode. 

Aj keby boli tvoje hriechy tie najtemnejšie a najzvrátenejšie, nech by ich bolo toľko, koľko je piesku na mori, všetky sa rozplynú ako malá kvapka v mori Božieho milosrdenstva, ktoré ťa vo sviatosti zmierenia túži zaplaviť. Neboj sa! On ťa čaká, aby sa zmiloval nad tebou a tvojmu srdcu daroval skutočný pokoj! 

On zmyl tvoje hriechy a do morských hlbín zahodil všetky tvoje viny (Mich 7,19) 


CELODENNÁ ADORÁCIA PRED NASJVÄTEJŠOU EUCHARISTIOU

CHRÁM OTVORENÝ KAŽDÝ DEŇ 

OD 8.00 - 15.00 HOD.

Milovaní, náš chrám bude  vďaka novým dverám v predsieni chrámu otvorený od 8.00 hod. až do 18.00 hod. Takto sa bude môcť každý, kto prechádza okolo, zastaviť na krátku modlitbu a v tichu sa ponoriť do lásky a pokoja, ktoré vychádzajú zo srdca Najsvätejšej Eucharistie. 

Našou túžbou je, aby mal každý človek možnosť prísť načerpať milosť pokoja a sily, ktorá vyžaruje z Ježišovho eucharistického srdca a nechal sa preniknúť všetkou jeho nehou a láskou, ktorou Ježiš túži obdarovať každú dušu a zvlášť úbohých hriešnikov.

Tešíme sa, že sa aj v našom chráme bude môcť naplniť túžba Ježišovho srdca, keď povedal: ,,Ako túžim po tom, aby moje chrámy boli otvorené! Otvorte dvere mojich posvätených chrámov a dôverujte mi, že ich naplním tými, ktorí sa budú klaňať v duchu a pravde!

Kto často prichádza ku mne v Najsvätejšej sviatosti, zistí, že je so mnou spojený neprelomiteľným putom lásky. Sám na vlastnej skúsenosti uvidí, že mu prinášam úľavu v súžení, že nesiem jeho bremená spolu s ním a že nikdy, ani na okamih, nie je opustený, alebo ponechaný osamote."