Kristus medzi nami!

OZNAM

PÚŤ BOŹIEHO MILOSRDENSTVA - KRAKOV

AUTOBUS DO KRAKOVA BUDE ZO STROPOVA ODCHÁDZAŤ V SOBOTU 

O 4.30 HOD. OD TESCA. 

CENA ZA AUTOBUS/1 DOSPELÁ OSOBA JE 19 EUR.


  • Už teraz srdečne pozývame všetkých veriacich - nielen z našej farnostina Deň farnosti, ktorý sa uskutoční 11. júna v záhrade CZŠ v Stropkove. Pozvaní sú všetci: rodiny s deťmi, mladí aj starí a všetci, ktorí chcú spolu s nami prežiť príjemné popoludnie. Čaká na vás opekačka, guláš, čapovaná kofola, hudba, zábava, oddych, modlitba, príjemné prostredie a ešte príjemnejší ľudia. TEŠÍME SA NA TEBA!

CELODENNÁ ADORÁCIA PRED NASJVÄTEJŠOU EUCHARISTIOU

CHRÁM OTVORENÝ KAŽDÝ DEŇ 

OD 8.00 - 15.00 HOD.

Milovaní, náš chrám bude  vďaka novým dverám v predsieni chrámu otvorený od 8.00 hod. až do 15.00 hod. Takto sa bude môcť každý, kto prechádza okolo, zastaviť na krátku modlitbu a v tichu sa ponoriť do lásky a pokoja, ktoré vychádzajú zo srdca Najsvätejšej Eucharistie. 

Našou túžbou je, aby mal každý človek možnosť prísť načerpať milosť pokoja a sily, ktorá vyžaruje z Ježišovho eucharistického srdca a nechal sa preniknúť všetkou jeho nehou a láskou, ktorou Ježiš túži obdarovať každú dušu a zvlášť úbohých hriešnikov.

Tešíme sa, že sa aj v našom chráme bude môcť naplniť túžba Ježišovho srdca, keď povedal: ,,Ako túžim po tom, aby moje chrámy boli otvorené! Otvorte dvere mojich posvätených chrámov a dôverujte mi, že ich naplním tými, ktorí sa budú klaňať v duchu a pravde!

Kto často prichádza ku mne v Najsvätejšej sviatosti, zistí, že je so mnou spojený neprelomiteľným putom lásky. Sám na vlastnej skúsenosti uvidí, že mu prinášam úľavu v súžení, že nesiem jeho bremená spolu s ním a že nikdy, ani na okamih, nie je opustený, alebo ponechaný osamote."


SVIATOSŤ ZMIERENIA

Spovedáme každý deň POL HODINU PRED SVÄTOU LITURGIOU, alebo v inom čase po vzájomnej dohode. 

Aj keby boli tvoje hriechy tie najtemnejšie a najzvrátenejšie, nech by ich bolo toľko, koľko je piesku na mori, všetky sa rozplynú ako malá kvapka v mori Božieho milosrdenstva, ktoré ťa vo sviatosti zmierenia túži zaplaviť. Neboj sa! On ťa čaká, aby sa zmiloval nad tebou a tvojmu srdcu daroval skutočný pokoj! 

On zmyl tvoje hriechy a do morských hlbín zahodil všetky tvoje viny (Mich 7,19)