CHRISTOS VOSKRESE!

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Ž 126,3

2013-2023

10. VÝROČIE POSVIACKY NÁŠHO CHRÁMU


ŽALMY - DUCHOVNÁ ZBRAŇ PROTI STRACHU

- DOVOĽ, ABY BOŽIE SLOVO ZMENILO AJ TVOJ ŽIVOT! -

TEŠÍME SA AJ NA TEBA!

NEZABUDNI SI SVOJU BIBLIU, ZOŠIT A PERO.

Veľmi sa tešíme zo záujmu o biblické stretnutie ŽALMY - duchovná zbraň proti strachu. Stále Sú pozvaní aj tí, ktorí ešte váhajú, alebo neboli na prvom stretnutí. Keďže budeme prechádzať žalmy a nie nejaké tematické okruhy, môžete sa pridať kedykoľvek a spolu s nami nasadnúť na úžasnú ,,jazdu,, spoznávania knihy žalmov, cez ktorú sám sám Svätý Duch bude viesť po svojich cestách. A Božie slovo hovorí o jeho cestách toto: Jej cesty sú cesty krásy a na jej chodníkoch je plno pokoja.

Pozývame ťa aj skrze knihu žalmov dovoliť Bohu, aby ťa vyviedol z ciest strachu a smútku a dal ti zažiť pokoj, ktorý si možno doteraz nikdy nepoznal.


V ROKU 2023 ZAČÍNAME NOVÉ BIBLICKÉ STRENUTIA!!!

ŽALMY - DUCHOVNÁ ZBRAŃ PROTI STRACHU

Od pondelka, 16. januára, sme začali v našej farnosti biblické stretnutia s názvom Žalmy - duchovná zbraň proti strachu, kde budeme postupne rozoberať knihu žalmov a učiť sa ju používať ako duchovnú zbraň najmä proti strachu, ktorý čoraz viac ovláda životy a myslenie ľudí. Zároveň to bude čas, kedy budeme odpovedať na rôzne duchovné otázky z akejkoľvek oblasti ako modlitba, Cirkev, liturgia, sviatosti, duchovný boj, alebo inej, ktorá by vás zaujímala a to tak, že vzadu na stole bude krabička, kde budete môcť svoje otázky anonymne vhadzovať a raz za mesiac na ne budeme odpovedať. Mnohí neveriaci napríklad nechápu, ako môže milujúci Boh dovoliť, aby ľudia skončili na celú večnosť v pekle. Na takéto, ale aj iné otázky budeme radi odpovedať na týchto stretnutiach a to v pondelky po večernej liturgii. Už teraz sa na vás tešíme. 

Na tieto stretnutia je dobré mať pri sebe vlastnú Bibliu a zošit s perom.