CHRISTOS VOSKRESE!

MOŽNOSŤ ÚČASTI NA SVÄTEJ LITURGII

V rámci nových opatrení bude možné, aby na svätých liturgiách v našom chráme bol len obmedzený počet veriacich.

Prosíme tých, ktorí by mali záujem byť účastní na svätej liturgii s ich úmyslom, aby kontaktovali aspoň DEŇ VOPRED o. dekana na čísle: 0911 912 534.  


CELODENNÁ ADORÁCIA PRED NASJVÄTEJŠOU EUCHARISTIOU

CHRÁM OTVORENÝ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 - 18.00 HOD.

Milovaní, od pondelka, 19.4. bude náš chrám vďaka novým dverám v predsieni chrámu otvorený od 8.00 hod. až do 18.00 hod. Takto sa bude môcť každý, kto prechádza okolo, zastaviť na krátku modlitbu a v tichu sa ponoriť do lásky a pokoja, ktoré vychádzajú zo srdca Najsvätejšej Eucharistie. 

Našou túžbou je, aby mal každý človek možnosť prísť načerpať milosť pokoja a sily, ktorá vyžaruje z Ježišovho eucharistického srdca a nechal sa preniknúť všetkou jeho nehou a láskou, ktorou Ježiš túži obdarovať každú dušu a zvlášť úbohých hriešnikov.

Tešíme sa, že sa aj v našom chráme bude môcť naplniť túžba Ježišovho srdca, keď povedal: ,,Ako túžim po tom, aby moje chrámy boli otvorené! Otvorte dvere mojich posvätených chrámov a dôverujte mi, že ich naplním tými, ktorí sa budú klaňať v duchu a pravde!

Kto často prichádza ku mne v Najsvätejšej sviatosti, zistí, že je so mnou spojený neprelomiteľným putom lásky. Sám na vlastnej skúsenosti uvidí, že mu prinášam úľavu v súžení, že nesiem jeho bremená spolu s ním a že nikdy, ani na okamih, nie je opustený, alebo ponechaný osamote."

SVIATOSŤ ZMIERANIA A EUCHARISTIA

Povzbudzujeme ťa k vykonaniu si dobrej svätej spovede, zvlášť, ak si kvôli pandémii nebol na spovedi už dlhší čas. Žijeme veľmi vážnu dobu a preto je veľmi dôležité mať svoju dušu v milosti posväcujúcej - teda bez ťažkého hriechu. Ježiš je pripravený zahrnúť ťa svojím nekonečným milosrdenstvom - nech by si bol hoc aj tým najhorším hriešnikom a tvoje hriechy tie najzvrátenejšie a najstrašnejšie - v mori Božieho milosrdenstva budú ako maličká kvapka, ktorá sa rozplynie v nekonečnom Božom prijatí a láske.

NOVÉ!

V sekcii Fotogaléria sme pridali nové albumy v ktorých nájdeš napr. rozlúčku s o. kaplánom Jozefom, fotky s našim novokňazom o. Marekom, či slávnostnú prísahu našich nových členov ekonomickej rady farnosti a pastoračnej rady farnosti.


          KATECHÉZY - ŽIVOT Z LITURGIE

Katechézy Život z liturgie budú vždy vo ŠTVRTOK o 18.45 po večernej svätej liturgii.

Blažený Vasiľ Hopko je známy ako biskup milujúci krásu byzantského obradu, skrze ktorý sa nám udeľuje odpustenie hriechov a nový Kristov život. Pre hlbšie poznanie byzantskej liturgie, večierne, utierne a iných aspektov praktického kresťanského života podľa spirituality kresťanského Východu ťa pozývame na katechézu s názvom "Život z liturgie", ktorá sa uskutoční po večerných svätých liturgiách pravidelne každý štvrtok. Ak by si mal nejaké nejasnosti a otázky ohľadne slávenia, symbolov, alebo úkonov počas liturgických slávení, na týchto stretnutiach dostaneš na svoje otázky odpovede. Tešíme sa na teba! 


PRIPRAVUJEME: 

OZNAM O PRVEJ SVÄTEJ SPOVEDI A EUCHARISTII

Drahí rodičia, chceme vás informovať, že kvôli neustále zlej pandemickej situácii sa príprava detí na slávnosť prvej svätej spovede a eucharistie naďalej odkladá. Aj keď sa otvoril prvý stupeň základných škôl, v našej farnosti považujeme za nevhodné, aby v tomto - tak pre deti ako aj rodičov neľahkom čase,  prebiehala súčasne aj príprava na svätú spoveď a eucharistiu s cieľom, aby za každú cenu bola slávnosť v máji, alebo júni. Chceme vás povzbudiť, že vaše deti o nič neprídu, aj keď sa slávnosť posunie na iný termín (napr. na september, alebo iný mesiac, alebo rok). Verím, že chcete pre svoje deti to najlepšie a verte nám, že to chceme pre nich aj my. Pamätajte, že prijatie sviatostí sa už dnes nezakladá na veku, alebo ročníku dieťaťa, ale hlavne na skutočnej pripravenosti srdca nielen dieťaťa, ale aj rodičov - na skutočnom rozhodnutí kráčať za Kristom nielen na krátku chvíľu do slávnosti svätej spovede, ale omnoho viac po nej. Ide nám o celoživotné kráčanie za Kristom, ktoré človeku prináša ovocie spásy a radosti z viery. Preto tu chceme byť pre vás a v tomto kráčaní vám pomôcť. V našej farnosti chceme vypnúť ,,pásovú výrobu,, detí, ktoré ,,musia,, v 3. ročníku pristúpiť k sviatosti zmierenia a eucharistie a potom ich s celou rodinou častokrát už nikdy v chráme neuvidíme. Je to na škodu nielen pre dieťa, ale pre celú rodinu. 

Počnúc obdobím Veľkej štyridsiatnice vám budeme posielať pracovné listy, ktoré si, prosím, spoločne (deti + rodičia) vyplňte a vyplnené prepošlite na farský mail. Pracovný list si dieťa necháva, keďže s ním ešte budeme pracovať keď sa spolu stretneme. Nech tieto pracovné listy aspoň z časti pomôžu vám a vašim deťom na ceste kráčania za Ježišom.

Veríme, že vám na vašich deťoch záleží a že chcete ich aj seba zodpovedne pripraviť na túto jedinečnú slávnosť. Nakoľko to bude možné tu chceme byť pre vás, aby sme vás a vaše dieťa touto dôležitou cestou sprevádzali. 

o. Slavomír a o. Miroslav


PREDNÁŠKY A CHVÁLY SPOLOČENSTVA DVAJA-TRAJA V KRISTOVI

Ak by si sa chcel duchovne povzbudiť a zažiť aspoň kúsok z atmosféry Modlitieb chvál Spoločenstva Dvaja - Traja v Kristovi, ponúkame ti link kde nájdeš nahrávky z prednášok, ktoré odzneli na týchto chválach. Je to nová služba tohto spoločenstva tým, ktorí sú hladní po počúvaní Božieho Slova. Prednášky sa budú postupne dopĺňať. Viac info nájdeš na stránke dvajatraja.sk

Pre výber a počúvanie inej prednášky klikni na tento odkaz: