Kristus medzi nami!

Aj v tomto novom cirkevnom roku môžeš ŽIŤ z Jeho milosti. On je celkom blízko pri tebe, Jeho srdce pri tvojom srdci...

PRÍPRAVA DETÍ NA PRIJATIE SVIATOSTI ZMIERENIA 2024

 Rodičia, ktorí by chceli svoje deti prihlásiť na prípravu pred prijatím sviatosti zmierenia, nech vyplnia prihlášku, ktorá je vzadu na stole v chráme a odovzdajú ju najneskôr do 8.10.2023 v sakristii chrámu. Súčasťou tejto prípravy je formácia nielen detí, ale aj rodičov, čo prináša veľmi dobré duchovné ovocie pre celú rodinu, z čoho sa veľmi tešíme. Úvodné stretnutie rodičov a detí bude po nedeľnej svätej liturgii 8.10.2023 o 11.00 hod.


ZAČÍNAME UŽ 25.SEPTEMBRA!!!

Na týchto stretnutiach sa učíme rozumieť žalmom a používať ich uprostred našich bojov a ťažkostí ako zbraň víťazstva proti diablovi a strachu, ktorým nás chce v živote paralyzovať.  

Zároveň je to čas spoločnej modlitby, chvál a zdieľania, ale aj čas, kedy budeme odpovedať na rôzne otázky z duchovného života (vzťahy, modlitba, duchovné boje, okultizmus, Cirkev a pod.), ktoré bude možné anonymne napísať a vložiť do pripraveného košíka.

Pozvaní sú všetci a v akomkoľvek čase. Sú to stretnutia, ktoré človeka nezaväzujú k pravidelnej účasti, preto ak váhate, príde sa pozrieť a zažiť tento milostiplný spoločný čas.

Pozývame ťa aj skrze knihu žalmov dovoliť Bohu, aby ťa vyviedol z ciest strachu a smútku a dal ti zažiť pokoj, ktorý si možno doteraz nikdy nepoznal.


PROJEKT - ÚPRAVA OKOLIA CHRÁMU

Aj v našej farnosti túžime po tom, aby nielen vnútro, ale aj okolie chrámu bolo miestom dotyku, lásky a krásy nášho Boha. Túžime po tom, aby ktokoľvek kto k nám zavíta, mohol tu nájsť pokoj, oddýchnuť si a načerpať nové sily. 

Preto sa už onedlho pustíme do úpravy okolia chrámu, ktorá bude prebiehať v niekoľkých etapách. V prvej etape chceme osadiť chodníky a dlažbu okolo chrámu, aby bolo okolie chrámu nielen krajšie, ale aj bezpečnejšie pre chôdzu. Neskôr chceme okolo chrámu vysadiť zeleň, záhony kvetov a osadiť lavičky, aby ste si tu mohli oddýchnuť, zastaviť sa a načerpať tu pokoj. Tieto lavičky budú vhodné aj pre mamičky s malými deťmi, či kočíkmi, ktoré by mali problém počas liturgie zostať v chráme. Túžime po tom, aby aj vďaka kráse vnútra a okolia chrámu mohli naše deti, mladí aj starí povedať so žalmistom: ,,Zaradoval som sa, keď mi povedali: ,,Pôjdeme do domu Pánovho."

Preto vás chceme pozvať pripojiť sa k tejto našej vízii a byť súčasťou tohto diela - či už modlitbou, aktívnou pomocou, alebo finančným darom, ktorý nám veľmi pomôže. Rozpočet na celý projekt je viac ako 20.000 eur. Ak by ste chceli toto dielo podporiť finančne, môžete tak urobiť prevodom na náš farský účet: VÚB: SK15 0200 0000 0032 9288 1957, alebo milodarom v sakristii chrámu.

Budeme vďační za každý milodar! Vopred ďakujeme, že nám pomôžete k tomu, aby aj okolie nášho chrámu mohlo ,,skrásnieť."

A aby ste si vedeli aspoň trocha predstaviť do akej krásy chceme odieť okolie chrámu, dali sme tu aj zopár fotiek z projektu, ktoré si môžete pozrieť na tomto linku: