KRISTUS MEDZI NAMI!

POZOR!!!

Nedovoľ, aby sa tvoja duša počas prázdnin udusila z nedostatku kyslíka - z nedostatku modlitby.

Modlitba je DÝCHANÍM DUŠE, preto nezabudni pravidelne dýchať aj počas prázdnin. Čím viac nádychov Božej prítomnosti v modlitbe, tým viac života, pokoja a radosti do seba vstrebe tvoja duša. A keď bude spokojná duša, bude spokojný aj celý človek. 

Požehnané prežitie dovolenkového obdobia vám prajú o. Slavo a o. Mário


V sobotu, 20.07.2024 budeme sláviť odporúčaný sviatok svätého Eliáša. Liturgie budú o 8.00 a 10.00. Po liturgiách bude mirovanie a keďže svätý Eliáš odišiel do neba na ohnivom voze, v tento deň budeme požehnávať vozidlá a všetko, čo má kolesá: kočiare, bicykle, motorky, kolobežky a pod., aby sme si vyprosili ochranu od nebezpečenstiev na všetkých našich cestách.


Táto pieseň hovorí o nádhernej pravde: ,,Ježiš, potrebujem ťa! V každej chvíli ťa potrebujem!,,

NOVINKA!

V tomto novom roku chceme dať každý piatok priestor aj na TICHÚ ADORÁCIU pre každého, kto potrebuje načerpať pokoj, silu a lásku od toho, ktorý je zdrojom všetkej sily. Preto po adorácii zostane vyložená Eucharistia až do 20.00 hod. kedy budete môcť prísť a zotrvať v tichu pred Pánom. 


CHCEŠ VIDIEŤ POSUN VO SVOJOM ŽIVOTE?CHCEŠ V NOVOM ROKU DUCHOVNE NAPREDOVAŤ?   SKÚS TO S BIBLIOU!

Je vedecky dokázané, že čítanie Biblie aspoň 4x do týždňa znižuje výskyt negatívnych javov:

↓ nadmerné pitie alkoholu –62 %

↓ prudká reakcia v hneve –31 %

↓ ohováranie –28 %

↓ klamstvo –28 %

↓ zanedbávanie rodiny –26 %

↓ prejedanie sa alebo nesprávne zaobchádzanie s jedlom –20 %

Ak Biblii nerozumieš, alebo nevieš ako začať, skús to so stretnutiami ŽALMY - DUCHOVNÁ ZBRAŇ PROTI STRACHU. Začíname už 15.1.2024 (pondelok) o 19.00 hod.


OD 2. OKTÓBRA BUDÚ STRETNUTIA ŽALMY POKRAČOVAŤ V NEZMENENOM ČASE O 19.00 HOD.!!!

Na týchto stretnutiach sa učíme rozumieť žalmom a používať ich uprostred našich bojov a ťažkostí ako zbraň víťazstva proti diablovi a strachu, ktorým nás chce v živote paralyzovať.  

Zároveň je to čas spoločnej modlitby, chvál a zdieľania, ale aj čas, kedy budeme odpovedať na rôzne otázky z duchovného života (vzťahy, modlitba, duchovné boje, okultizmus, Cirkev a pod.), ktoré bude možné anonymne napísať a vložiť do pripraveného košíka.

Pozvaní sú všetci a v akomkoľvek čase. Sú to stretnutia, ktoré človeka nezaväzujú k pravidelnej účasti, preto ak váhate, príde sa pozrieť a zažiť tento milostiplný spoločný čas.

Pozývame ťa aj skrze knihu žalmov dovoliť Bohu, aby ťa vyviedol z ciest strachu a smútku a dal ti zažiť pokoj, ktorý si možno doteraz nikdy nepoznal.


PROJEKT - ÚPRAVA OKOLIA CHRÁMU

Aj v našej farnosti túžime po tom, aby nielen vnútro, ale aj okolie chrámu bolo miestom dotyku, lásky a krásy nášho Boha. Túžime po tom, aby ktokoľvek kto k nám zavíta, mohol tu nájsť pokoj, oddýchnuť si a načerpať nové sily. 

Preto sa už onedlho pustíme do úpravy okolia chrámu, ktorá bude prebiehať v niekoľkých etapách. V prvej etape chceme osadiť chodníky a dlažbu okolo chrámu, aby bolo okolie chrámu nielen krajšie, ale aj bezpečnejšie pre chôdzu. Neskôr chceme okolo chrámu vysadiť zeleň, záhony kvetov a osadiť lavičky, aby ste si tu mohli oddýchnuť, zastaviť sa a načerpať tu pokoj. Tieto lavičky budú vhodné aj pre mamičky s malými deťmi, či kočíkmi, ktoré by mali problém počas liturgie zostať v chráme. Túžime po tom, aby aj vďaka kráse vnútra a okolia chrámu mohli naše deti, mladí aj starí povedať so žalmistom: ,,Zaradoval som sa, keď mi povedali: ,,Pôjdeme do domu Pánovho."

Preto vás chceme pozvať pripojiť sa k tejto našej vízii a byť súčasťou tohto diela - či už modlitbou, aktívnou pomocou, alebo finančným darom, ktorý nám veľmi pomôže. Rozpočet na celý projekt je viac ako 20.000 eur. Ak by ste chceli toto dielo podporiť finančne, môžete tak urobiť prevodom na náš farský účet: VÚB: SK15 0200 0000 0032 9288 1957, alebo milodarom v sakristii chrámu.

Budeme vďační za každý milodar! Vopred ďakujeme, že nám pomôžete k tomu, aby aj okolie nášho chrámu mohlo ,,skrásnieť."

A aby ste si vedeli aspoň trocha predstaviť do akej krásy chceme odieť okolie chrámu, dali sme tu aj zopár fotiek z projektu, ktoré si môžete pozrieť na tomto linku: